int(3)

Wat gebeurt er met de privacy van werkgever en werknemer?

Als werkgever mag je niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een medewerker mag deze informatie wel vrijwillig delen met werkgever. Deze gegevens mogen niet worden geregistreerd.

De werkgever mag een medewerker (laten) controleren of er echt sprake is van ziekte. Als je als medewerker ziek bent, heb je recht op doorbetaling van het loon. Voor een werkgever is het daarom belangrijk om te (laten) controleren of een medewerker echt ziek is en dus recht heeft op salaris.

De werkgever mag het telefoonnummer controleren en navragen waarop een medewerker te bereiken is. Dit zelfde geldt ook voor het (verpleeg)adres. Bovendien mag de werkgever navragen hoelang de uitval naar verwachting zal gaan duren.

De werkgever mag controleren wat de lopende werkzaamheden en afspraken zijn zodat de werkgever daar eventueel actie op kan ondernemen.

Ben je als medewerker langer dan 2 maanden in dienst? Dan mag jouw werkgever vragen of er sprake is van een no-riskpolis. Als je als medewerker onder het vangnet valt betaalt het UWV het loon door in plaats van de werkgever. Een werkgever mag daarom vragen of er sprake is van vangnet, maar niet vragen welke vangnetbepaling het is.

Indien je als medewerker uitvalt ten gevolge van een ongeval kan er sprake zijn van regres. Een werkgever zou de kosten van reïntegratie en verdere bijkomende kosten dan eventueel kunnen verhalen op de tegenpartij. De werkgever mag vragen of er sprake is van een ongeval met mogelijkheid tot regres.

De werkgever mag niet vragen of de uitval van medewerker werkgerelateerd is, maar wel vragen of de uitval komt door een arbeidsongeval.

@