int(3)

Preventief spreekuur

Als werkgever moet je volgens de Arbowet ervoor zorgen dat jouw medewerkers de bedrijfsarts mogen bezoeken als ze vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft. Als medewerker kan je dan het open spreekuur bezoeken, ook wel bekend als preventief spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur.

Spreekuur bedrijfsarts

Een bedrijfsarts ondersteunt jou als werkgever en medewerker bij de verzuimbegeleiding. Één van de mogelijkheden is het spreekuur. Het spreekuur kan ook preventief worden aangevraagd. Zowel door jou als werkgever als door de medewerker.

Het preventieve spreekuur is anoniem en je ontvangt er als werkgever geen terugkoppeling van.

Het doel van het open spreekuur

Het doel van het spreekuur is om klachten en verzuim bij jouw medewerkers te voorkomen (preventie). Het preventief spreekuur is bedoeld voor werkgerelateerde problemen, zoals bij vragen over gezondheidsklachten die te maken hebben met de uitvoering van werkzaamheden en dreigend verzuim. Jouw medewerker kan de bedrijfsarts advies vragen over hoe met bepaalde situaties om te gaan.

 

Verplicht informeren

Je bent voor de Arbowet verplicht om jouw medewerkers actief te informeren over dit preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts. Als je meer informatie wilt ontvangen hoe je dat zou kunnen doen klik dan hier.

Rol van de Bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft zowel voor de werkgever als voor de medewerker een adviseursrol en is onpartijdig. De wetgever heeft ervoor gekozen om dit expliciet te benadrukken en daarmee ook aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid bij de organisatie ligt. De werkgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.

@