int(3)

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arboarts?

Wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts en een arboarts begeleiden allebei medewerkers tijdens ziekte en re-integratie. De arboarts is een basisarts en heeft minder bevoegdheden dan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. Hoe zit dan dan exact?

Een bedrijfsarts heeft na zijn basisopleiding een vierjarige medische specialisatie gevolgd. Bovendien moet een bedrijfsarts zich na deze opleiding elke vijf jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Daarvoor moet hij/zij voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van scholing en kwaliteit. In het BIG-register kan je nazoeken of een arts een bedrijfsarts is. In dit register staat dan dat de betreffende arts het specialisme ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’ heeft. Een arboarts is een basisarts, (nog) zonder verdere specialisatie maar kan wel in opleiding zijn tot bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan bepaalde taken overdragen aan onder andere een arboarts. De arboarts voert de taken dan uit onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

@