int(3)

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je als medewerker ziek bent, heb je recht op loondoorbetaling door je werkgever. Als er sprake is van vangnet, bijvoorbeeld je bent uitzendkracht met een contract in fase 1 en 2 of je valt uit ten gevolge van je zwangerschap, heb je recht op een uitkering door het UWV.

Vaak zijn er vanuit de werkgever afspraken over de ziekmelding vastgelegd in een verzuimprotocol, zijn er contractuele afspraken gemaakt of wordt er verwezen naar een CAO. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Meld je altijd vanaf de 1e ziektedag ziek bij je werkgever.

Iedereen heeft het recht en de plicht om naar het vermogen te werken. Als “zieke medewerker” ben je dus verplicht om te reïntegreren en streef je ernaar om naar het volle werkvermogen toe te werken. Een Arbodienst/Bedrijfsarts mag wel vragen naar de aard en oorzaak van je ziekte en wat zeggen over je belastbaarheid.

Zodra de Bedrijfsarts heeft vastgesteld wat je functionele beperkingen en mogelijkheden zijn, kan je hierover in gesprek met je werkgever. Met hem/haar bespreek je dan wat de gevolgen zijn voor je werk en hoe je de reintegratie vorm kan geven.

Het is belangrijk dat je jezelf aan de regels en afspraken houdt zodat je gezamenlijk, met werkgever en Arbodienst/BA/Verzuimspecialist  kan komen tot het uiterste werkvermogen en een eventuele loon opschorting en/of loonstopzetting voorkomt.

@