int(3)

Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek is?

Als werkgever ben je samen met de medewerker verantwoordelijk voor de reïntegratie van je “ zieke medewerker” en moet je samen met elkaartot het uiterste werkvermogen van je medewerker komen.Als werkgever mag je best het e.e.a. uitvragen, maar gelet op de Privacy van je medewerker is dit beperkt. Je bent als werkgever verplicht om minimaal een basiscontract met een Arbodienst/Bedrijfsarts te hebben afgesloten voor je medewerkers. Heb je dat nog niet gedaan en nu wel een zieke medewerker is het advies zo snel mogelijk een Arbodienst/Bedrijfsarts in te schakelen.

Je bent als werkgever ook verplicht te zorgen voor een reïntegratiedossier van je “ zieke medewerker”. Meer daarover kan je lezen op de site van het UWV; mijn werknemer is ziek.

@