int(3)

Is de bedrijfsarts een erkend medisch specialist?

Als de bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG-register en de bedrijfsarts mag de werkzaamheden tevens onder de noemer ‘taakdelegatie’ uitvoeren is het een erkend specialist. De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en  speelt dus mede een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Meer informatie over de rol die de bedrijfsarts (en/of onder taakdelegatie) kan vervullen, kan je vinden in de Nieuwe Arbowet

@