- Werkgever -

Zijn de medewerkers ziek of is het systeem ziek?

- Werkgever -

Verschillende soorten verzuim

- Werkgever -

Als jij betrokken medewerkers wilt, jezelf ook betrokken moet zijn

- Werkgever -

Het gras niet harder groeit door er aan te trekken

- Medewerker -

Als je tijd hebt om te klagen, heb je ook tijd daar wat aan te doen

- Werkgever -

Er verschillende vormen van verzuim zijn

- M@ -

M@ is begonnen met vloggen!

- M@ -

M@ voor die vlogs een YouTube kanaal heeft opgezet

- M@ -

M@ een blooper video aan het bijhouden is

- M@ -

M@ een Instagram account heeft

- M@ -

M@ een Facebookpagina heeft

- M@ -

M@ een LinkedIn pagina heeft

- M@ -

M@ ingezet kan worden voor een 3-gesprek

- M@ -

M@ het graag goed maar ook lekker simpel doet

- M@ -

M@ jou ook thuis aan het bewegen kan krijgen

- M@ -

M@ op Instagram en Facebook recepten en sportoefeningen deelt

- M@ -

M@ Arbo en ISO 9001:2015 gecertificeerd is

- M@ -

M@ als Arbodienst gevestigd is in Gouda

- M@ -

M@ ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoert

- Medewerker -

Bewegen gezond voor je is

- Medewerker -

Samen sporten goed is voor de teambuilding

- Medewerker -

Plezier en hard werken juist samen moeten gaan

- Medewerker -

Een beetje stress goed voor je is

- Medewerker -

30 minuten bewegen per dag al verschil kan maken

- Medewerker -

Na regen altijd zonneschijn komt

- Medewerker -

Je jezelf niet ziek meldt maar ziekteverlof aanvraagt

- Medewerker -

Het nooit alleen maar 1 stijgende lijn kan zijn

- Medewerker -

Je van fouten maken juist leert

- Medewerker -

Rome ook niet op 1 dag is gebouwd

- Medewerker -

We overheerlijke gezonde recepten voor je hebben

- Medewerker -

Je bent al een frequent verzuimer als je jezelf >2 keer per jaar ziek meldt

- Medewerker -

Jezelf verantwoordelijk bent voor je eigen (werk)geluk

- Medewerker -

Keuzes maken belangrijk is voor je balans

- Medewerker -

Lekker eten ook echt wel gezond kan

- Medewerker -

Zonder plezier je werk niet vol blijft houden

- Medewerker -

Blij en fit zijn betekent dat je weerbaarder bent

- Medewerker -

Verandering tijd kost maar wel mogelijk is

- Medewerker -

Blokkades er zijn om uit de weg te ruimen

- Medewerker -

Lachen iedereen mooi staat

- Medewerker -

Iedereen zo nu en dan een spiegel nodig heeft

- Medewerker -

Coaching juist goed is voor die spiegel

- Medewerker -

Van zelfreflectie niemand dommer is geworden

- Medewerker -

Jezelf kunnen en mogen zijn erg belangrijk is

- Medewerker -

Zitten het nieuwe roken is

- Medewerker -

Kleine stapjes uiteindelijk een grote stap vooruit is

- Medewerker -

Duurzame inzetbaarheid = blijven werken aan je groeipad

- Werkgever -

Er een virtuele wachtkamer is

- Werkgever -

Je bij ons kan kiezen voor video spreekuren

- Werkgever -

Jij? als leidinggevende een belangrijke rol hebt in verzuim

- Werkgever -

>50% van de bedrijven geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft

- Werkgever -

Een RI&E een arbeidsongeval kan voorkomen

- Werkgever -

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een boete oplegt bij het ontbreken van een RI&E

- Werkgever -

Een Basiscontract Arbodienstverlening verplicht is

- Werkgever -

70-80% van het verzuim geen (medisch) verzuim is maar andere oorzaken heeft

- Werkgever -

Een hoge meldingsfrequentie van kort verzuim kan duiden op een te lage verzuimdrempel

- Werkgever -

Je heel goed een lage verzuimdrempel kan ophogen

- Werkgever -

Je een frequente verzuimer hebt bij >2 keer ziekmelden per jaar

- Werkgever -

Je als werkgever in gesprek moet gaan met een frequent verzuimer

- Werkgever -

Gedrag vaak een rol speelt in een verzuimmelding

- Werkgever -

Loyaal zijn ook grenzen heeft

- Werkgever -

Verandering tijd kost maar wel mogelijk is

- Werkgever -

Blokkades er zijn om uit de weg te ruimen

- Werkgever -

Lachen iedereen mooi staat

- Werkgever -

Zitten het nieuwe roken is

- Werkgever -

Duurzame inzetbaarheid = blijven werken aan je groeipad