Gedeeltelijk ontslag? Ook dan recht op transitievergoeding.

Zodra een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt, heeft een werknemer recht op transitievergoeding. De transitievergoeding wordt bepaald door de hoogte van het salaris en het aantal gewerkte jaren binnen een organisatie.

De Hoge Raad heeft met zijn uitspraak van 14 september j. l. (ECLI:NL:HR:2018:1617) de wettelijke regeling van de transitievergoeding ingrijpend uitgebreid. Een werknemer die om gezondheidsredenen minder uren moet gaan werken heeft nu namelijk door deze uitspraak ook recht op transitievergoeding. Dit geldt op basis van drie voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een bijzondere situatie waardoor de werkgever zich gedwongen ziet om over te gaan tot een wijziging van de arbeidstijd. De Hoge Raad noemt als voorbeeld een vermindering van de arbeidsduur wegens een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
  2. De vermindering van de arbeidsduur moet substantieel zijn. Volgens de Hoge Raad moet de arbeidsduur met ten minste 20% worden verminderd;
  3. De vermindering van de arbeidsduur dient naar verwachting blijvend te zijn.

Het maakt niet uit of de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden op basis van een ontslag of aanpassing van de arbeidsduur. Tevens maakt het geen verschil of er een aanpassing is gedaan in de bestaande arbeidsovereenkomst qua vermindering uren of een formele beëindiging en het opnieuw aannemen voor een lager aantal uren. De transitievergoeding wordt berekend over het laatstgenoten salaris. De hoogte wordt daarbij vastgesteld naar evenredigheid van het aantal uren waarmee de arbeidsovereenkomst wordt verminderd of wordt berekend over het aantal uren dat wegvalt.

Wil jij weten wat dit voor jou betekent? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!

@